Odstąpienie desmax.pl

Klientowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014r. poz 827 ze zm.) przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, winno zostać przesłane w formie pisemnej na adres siedziby firmy.

Zwrot wpłaconej uprzednio przez Klienta kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego odstąpienia od umowy przez Klienta.

Odstąpienie od umowy:

POBIERZ